Szkoły należące do QED Edukacja

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu

 

Niepubliczna szkoła wyższa założona w 2008 roku. Kształci studentów na kierunku kosmetologia w trybie zarówno stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Oferuje studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, skrócone oraz kursy.

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi

Policealna Szkoła Medyczna

 

Placówka oferuje kształcenie na kierunku technik masażysta. Nauka trwa 4 semestry (2 lata), po których odbywa się egzamin państwowy, potwierdzający zdobycie kwalifikacji. Nauka w PSM jest bezpłatna, a rekrutacja odbywa się dwa razy w roku.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

 

Szkoła średnia, nad którą patronat objęła Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu. Uczniowie liceum uczęszczają do klas kosmetycznych z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Nauka w liceum jest bezpłatna, a szereg dodatkowych zajęć lekcyjnych pozwala uczniom łączyć naukę ze swoimi pasjami.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSKINOZ w Łodzi
Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi

Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna

 

Placówka powstała w 1992 roku i jest najstarszą w regionie. Oferta edukacyjna szkoły obejmuje kształcenie na dwóch kierunkach: technik usług kosmetycznych i technik podolog. Kształcenie w szkole jest bezpłatne.

Technikum Administracyjno-Usługowe

 

Kształci uczniów na kierunkach technik logistyk oraz technik programista (z możliwością wybrania specjalizacji e-sport). Nauka w szkole trwa 5 lat, w których trakcie uczniowie podchodzą do egzaminów potwierdzających kwalifikacje SPL.01 oraz SPL.04. Partnerem szkoły jest przedsiębiorstwo działające w branży logistycznej – Spedimex Polska oraz centrum gamingowe BaseStack Łódź. Od września 2023 r. wprowadzone zostaną miesięczne opłaty za nauczanie w TAU w wysokości 200 zł (technik programista) oraz 100 zł (technik logistyk).

Technikum Administracyjno-Usługowe w Łodzi

Partnerzy studiów

Logo Bielenda Professional, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo OPI partnera studiów WSKINOZ
Logo HERLA partnera studiów WSKINOZ
Logo ITP partnera studiów WSKINOZ
Logo NIOXIN partner stadiów WSKINOZ
Logo BTL partner stadiów WSKINOZ
Logo APIS partner stadiów WSKINOZ
Logo INGLOT, partnera biznesowego WSKINOZ
Розклад занять