Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty - studia licencjackie

 • świadectwo maturalne
 • 2 fotografie 35x45 cm
 • Podanie o przyjęcie na studia licencjackie
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł konto bankowe Pekao 19 1240 3073 1111 0010 2160 8477 w tytule przelewu "opłata rekrutacyjna imię i nazwisko"
 • Aktualne badania lekarskie. Lista placówek, które umożliwiają wykonanie bezpłatnych badań, dostępna jest tutaj. Akceptuje się badania wykonane również w innych ośrodkach, lista ma charakter poglądowy.

 

Wymagane dokumenty - studia magisterskie

 

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich
 • 2 fotografie 35x45 mm
 • Podanie o przyjęcie na studia licencjackie
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (absolwenci WSKINOZ zwolnieni z opłaty) konto bankowe Pekao 19 1240 3073 1111 0010 2160 8477 w tytule przelewu "opłata rekrutacyjna imię i nazwisko"
 • Aktualne badania lekarskie. Lista placówek, które umożliwiają wykonanie bezpłatnych badań, dostępna jest tutaj. Akceptuje się badania wykonane również w innych ośrodkach, lista ma charakter poglądowy. 

 

 

Wymagane dokumenty - studia podyplomowe

 

 • Dyplom ukończenia studiów
 • Podanie o przyjęcie na studia licencjackie
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł konto bankowe Pekao 19 1240 3073 1111 0010 2160 8477 w tytule przelewu "opłata rekrutacyjna imię i nazwisko"

 

 

Partnerzy studiów

Logo Bielenda Professional, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo OPI partnera studiów WSKINOZ
Logo HERLA partnera studiów WSKINOZ
Logo ITP partnera studiów WSKINOZ
Logo NIOXIN partner stadiów WSKINOZ
Logo BTL partner stadiów WSKINOZ
Logo APIS partner stadiów WSKINOZ
Logo INGLOT, partnera biznesowego WSKINOZ
Plany zajęć