Lifting rzęs wykonywany na modelce w trakcie studiów skróconych licencjackich

Kosmetologia

Studia licencjackie w 1,5 roku

Zapisz się na studia

Najkrótsze studia licencjackie

 

Jesteś kosmetyczką, pracującą w zawodzie, a teraz myślisz o dyplomie wyższej uczelni? Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami ciężko pogodzić pracę z nauką. Rozumiemy również, że jako osoba doświadczona, nie chcesz zaczynać wszystkiego od początku.

Wierzymy, że studia powinny być skrojone na miarę, dlatego wybierając skrócone studia licencjackie w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu, tytuł licencjata uzyskasz w 1,5 roku. To przyjemne i proste!

 

 • Rodzaj studiów: skrócone studia licencjackie
 • Kierunek: kosmetologia
 • Czas trwania: 3 semestry
 • Tryb studiów: niestacjonarny (zaoczny)
 • Dla kogo: dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i 5 lat doświadczania w zawodzie kosmetologa/kosmetyczki
Studentka wykonuje manicure w trakcie zajęć w pracowni kosmetycznej na studiach skróconych licencjackich
Proces nakładania glinki na twarz modelki - studia skrócone licencjackie

Zalety kosmetologii WSKINOZ

 

 • Najlepsi specjaliści z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetologii, fizjologii.
 • Doświadczeni praktycy z dziedziny marketingu, zarządzania, psychologii.
 • Największa liczba zajęć praktycznych w Polsce. 
 • Pozytywna ocena kierunku przez Polską Komisję Akredytacyjną. 
 • Profesjonalnie wyposażone pracownie kosmetyczne, podologiczne, wizażu, własne SPA, laboratorium.
 • Kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i zarządzania własnym salonem kosmetycznym.
 • Realizacja dodatkowych szkoleń z najnowszych trendów i technologii w branży
 • Nauczanie hybrydowe dzięki innowacyjnym monitorom interaktywnym Clevertouch możesz uczestniczyć w wykładach w czasie rzeczywistym, bez względu na Twoją lokalizację. 

 

Warunkiem przystąpienia do kształcenia w zakresie studiów skróconych jest udokumentowanie pięcioletniego stażu pracy zawodowej za pomocą następujących dokumentów:

 

 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie,
 • staż,
 • zaświadczenie o prowadzonej działalności wyciąg CEIDG.

Krok 2

 

Następnie kandydaci przystępują do egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności zdobyte na wcześniejszym etapie kształcenia. Weryfikują one wiedzę, którą można uzyskać, uczęszczając na przedmioty realizowane w programie studiów WSKINOZ. Rekomendujemy, by w pierwszej kolejności przystąpić do egzaminów z przedmiotów:

 

 • pracownia kosmetyki (6 semestrów),
 • kosmetologia (6 semestrów),
 • dermatologia (2 semestry),

 

ale ostateczny wybór należy do Ciebie.

Krok 3

 

Poprzez ukończenie studiów na kierunku kosmetologia należy rozumieć zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów. Część przedmiotów zalicza się przed podjęciem studiów w drodze wspomnianych wcześniej egzaminów, potwierdzających wiedzę i umiejętności, a pozostałe treści uzupełnisz w trakcie studiów.

 

Im więcej przedmiotów zostanie zaliczonych na wstępie, tym mniej materiału zostanie do zrealizowania w trakcie studiów. Czas potrzebny na zrealizowanie i zaliczenie pozostałych przedmiotów zależy od studenta i jego determinacji.

Harmonogram studiów kosmetologia przyspieszone

 

Osoby, które zdecydują się na studia skrócone, mogą realizować przedmioty z dwóch lub nawet trzech różnych semestrów w tym samych czasie. Studenci mają dostęp do zajęć w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i sami decydują o kolejności realizowanych przedmiotów.

 

Wdrożony w uczelni system kształcenia zdalnego pozwala na łatwy dostęp do wszystkich wybranych wykładów, należy jednak pamiętać, że przedmioty o charakterze praktycznym realizowane są w uczelni stacjonarnie. Studia skrócone nie mogą trwać krócej niż 1,5 roku. Dyplom ukończenia studiów skróconych nie różni się niczym od dyplomu studiów licencjackich, które trwają trzy lata i również uprawnia do podjęcia studiów magisterskich.

Studentki WSKINOZ w trakcie wykonywania zabiegu na zajęciach w trakcie studiów skróconych
Studentki Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w trakcie zajęć w pracowni kosmtycznej

Opłaty studia kosmetologia przyspieszone

 

Egzaminy potwierdzające wiedzę i umiejętności są odpłatne. Cena egzaminu uzależniona jest od ilości punktów ECTS, jaka przypisana jest danemu przedmiotowi oraz rodzajowi zajęć.

 

Jeden punkt ECTS to:

 • 150 zł za zajęcia praktyczne,
 • 100 zł za zajęcia teoretyczne.

 

Przykład: Pracownia kosmetyki (320 godzin 6 semestrów) ma przypisane 30 punktów ECTS koszt egzaminu 4 500 zł. Koszt kolejnych egzaminów wylicza się analogicznie.

 

Opłaty za egzaminy potwierdzające wiedzę i umiejętności są zaliczane na poczet opłaty za studia, ale w przypadku rezygnacji z kontynuacji kształcenia nie są zwracane.

 

Całkowity koszt studiów skróconych wynosi 18 000 zł

Partnerzy studiów

Logo Bielenda Professional, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo OPI partnera studiów WSKINOZ
Logo HERLA partnera studiów WSKINOZ
Logo ITP partnera studiów WSKINOZ
Logo NIOXIN partner stadiów WSKINOZ
Logo BTL partner stadiów WSKINOZ
Logo APIS partner stadiów WSKINOZ
Logo INGLOT, partnera biznesowego WSKINOZ
Plany zajęć