Rekrutacja online

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Ruszyła rekrutacja na studia w roku akademickim 2024/2025!

Złóż już teraz poniższy wniosek online lub odwiedź nas osobiście.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki jest dokumentem niezbędnym do przyjęcia na studia. Dzięki skierowaniu w formie elektronicznej wszystkie formalności rekrutacyjne zakończysz podczas jednej wizyty w dziekanacie WSKINOZ.

Wymagane dokumenty studia licencjackie

 

 • Świadectwo maturalne 
 • 2 fotografie 35x45 mm
 • Podanie o przyjęcie na studia licencjackie
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł konto bankowe Pekao 19 1240 3073 1111 0010 2160 8477 w tytule przelewu "opłata rekrutacyjna imię i nazwisko"
 • Aktualne badania lekarskie. Lista placówek, które umożliwiają wykonanie bezpłatnych badań, dostępna jest tutaj. Akceptuje się badania wykonane również w innych ośrodkach, lista ma charakter poglądowy. 

Wymagane dokumenty
studia magisterskie

 

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich
 • 2 fotografie 35x45 mm
 • Podanie o przyjęcie na studia magisterskie
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (absolwenci WSKINOZ zwolnieni z opłaty) konto bankowe Pekao 19 1240 3073 1111 0010 2160 8477 w tytule przelewu "opłata rekrutacyjna imię i nazwisko"
 • Aktualne badania lekarskie. Lista placówek, które umożliwiają wykonanie bezpłatnych badań, dostępna jest tutaj. Akceptuje się badania wykonane również w innych ośrodkach, lista ma charakter poglądowy. 

Wymagane dokumenty
studia podyplomowe

 

 • Dyplom ukończenia studiów
 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł konto bankowe Pekao 19 1240 3073 1111 0010 2160 8477 w tytule przelewu "opłata rekrutacyjna imię i nazwisko"

Partnerzy studiów

Logo Bielenda Professional, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo OPI partnera studiów WSKINOZ
Logo HERLA partnera studiów WSKINOZ
Logo ITP partnera studiów WSKINOZ
Logo NIOXIN partner stadiów WSKINOZ
Logo BTL partner stadiów WSKINOZ
Logo APIS partner stadiów WSKINOZ
Logo INGLOT, partnera biznesowego WSKINOZ
Plany zajęć