Wymagane dokumenty - studia licencjackie

 • Świadectwo dojrzałości
 • 2 fotografie 35x45 mm
 • Podanie o przyjęcie na studia licencjackie
 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – w przypadku cudzoziemców
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł – konto bankowe Pekao – 19 1240 3073 1111 0010 2160 8477 – w tytule przelewu "opłata rekrutacyjna imię i nazwisko"
 • Aktualne badania lekarskie. Lista placówek, które umożliwiają wykonanie bezpłatnych badań, dostępna jest tutaj. Akceptuje się badania wykonane również w innych ośrodkach, lista ma charakter poglądowy. 

 

Wymagane dokumenty - studia magisterskie

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich
 • 2 fotografie 35x45 mm
 • Podanie o przyjęcie na studia magisterskie
 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – w przypadku cudzoziemców
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (absolwenci WSKINOZ zwolnieni z opłaty) – konto bankowe Pekao – 19 1240 3073 1111 0010 2160 8477 – w tytule przelewu "opłata rekrutacyjna imię i nazwisko"
 • Aktualne badania lekarskie. Lista placówek, które umożliwiają wykonanie bezpłatnych badań, dostępna jest tutaj. Akceptuje się badania wykonane również w innych ośrodkach, lista ma charakter poglądowy. 

 

Wymagane dokumenty - studia podyplomowe

Partnerzy studiów

Logo Bielenda Professional, partnera biznesowego WSKINOZ
ITP Biomedical Company, partner biznesowy WSKINOZ
APIS Natural Cosmetics, partner biznesowy WSKINOZ
Logo INGLOT, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo OPI, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo BTL, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo HERLA, partner biznesowy WSKINOZ
Logo Nioxin, partner biznesowy WSKINOZ
Plany zajęć