studia_podyplomowe_czym_sie_koncza.webp

Czym kończą się studia podyplomowe?

 

Studia podyplomowe to inna w stosunku do studiów wyższych czy szkoły doktorskiej forma kształcenia. Aplikować mogą na nie kandydaci, którzy ukończyli przynajmniej I stopień kształcenia. W praktyce oznacza to, że aby dostać się na podyplomówkę, musisz mieć tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.


Na czym polegają studia podyplomowe?


Wykształcenie wyższe podyplomowe kierowane jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę i zdobyć specjalistyczne umiejętności w określonej dziedzinie. W ich trakcie rozwijamy kompetencje w konkretnym obszarze, co oznacza, że nastawiamy się na dość wąską dziedzinę wiedzy, która na przykład na ogólnym kierunku studiów była jedynie wspomniana lub omówiona w minimalnym zakresie.


Co dają studia podyplomowe? Przede wszystkim umożliwiają studentom pogłębienie wiedzy. Programy studiów podyplomowych są skoncentrowane w taki sposób, aby mogli oni zdobyć umiejętności i narzędzia potrzebne do pracy w zawodzie. Co równie ważne, bardzo często dzięki podyplomówce możesz nabyć zdolności niezbędne w zawodzie, w którym chcesz działać od podstaw, tj. myślisz o przebranżowieniu się w konkretnym zakresie.


Wykształcenie podyplomowe


Zastanawiasz się czasem: studia podyplomowe – jakie to w zasadzie kształcenie? Praktyczne! Studenci nabywają wiedzę dzięki projektom, szkoleniom, zajęciom praktycznym lub warsztatom – takim formom edukacji, które umożliwiają rozwinięcie umiejętności praktycznych w dziedzinie specjalizacji.


Najczęściej studia podyplomowe trwają 2 lata, czyli 4 semestry, a po ich zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (należy pamiętać, że nie jest to dyplom). Formy zaliczenia tego typu studiów różnią się w zależności od uczelni – czasem słuchacze muszą napisać pracę końcową, innym razem podchodzą do egzaminu końcowego.


Studia podyplomowe – dla kogo?


W przypadku studiów podyplomowych nie ma wymogu, aby kierunek I lub II stopnia był w jakikolwiek sposób związany z kierunkiem podyplomówki. Ten rodzaj nauki jest raczej specjalistyczny, dlatego słuchacze kształcą się w określonym zakresie. Nie ma też ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę ukończonych kierunków podyplomowych.


Chciałbyś/abyś zacząć studiować podyplomowo, ale nie masz funduszy? W Polsce są dostępne kierunki podyplomowe, które są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bezpłatne studia podyplomowe? Łódź i inne miasta stoją dla Ciebie otworem. Sprawdź swoje możliwości!


Zachęcamy do zweryfikowania, czym różnią się studia magisterskie od podyplomowych, a także zapoznania się z ofertą podyplomówek WSKINOZ.

Partnerzy studiów

Logo Bielenda Professional, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo OPI partnera studiów WSKINOZ
Logo HERLA partnera studiów WSKINOZ
Logo ITP partnera studiów WSKINOZ
Logo NIOXIN partner stadiów WSKINOZ
Logo BTL partner stadiów WSKINOZ
Logo APIS partner stadiów WSKINOZ
Logo INGLOT, partnera biznesowego WSKINOZ
Plany zajęć