jak_zwracac_sie_do_doktora_habilitowanego.webp

Jak zwracać się do doktora habilitowanego?

 

Uczelniany savoir-vivre może wydawać się niezwykle skomplikowany zwłaszcza tym, którzy dopiero wkraczają na studenckie ścieżki. Dużo tutaj formalności, a także oficjalnych zwrotów. W środowisku akademickim nieodpowiednia tytulatura czy po prostu niezastosowanie zwrotów grzecznościowych może być dotkliwym faux pas, które narazi Cię na groźne spojrzenia wykładowców, a w efekcie zakończy się na przekonaniu, że jesteś niekulturalny i źle wychowany.

 

Jak się zwracać do wykładowców?

 

Sprawa nie jest aż tak skomplikowana, jakby się mogło wydawać. Osoby, które są zatrudnione na etacie adiunkta, tytułowane są doktorem – zwracamy się do nich: „Pani Doktor/Panie Doktorze”. W przypadku osób, które są zatrudnione na etacie profesora uczelnianego czy też mają tytuł profesora zwyczajnego, tytułujemy je jako „Pan Profesor/Pani Profesor”.

 

Jak się zwracać do wykładowcy w mailu? Na samym początku zaczynamy od „szanowny/a” i dodajemy tytuł wykładowcy – np. „Szanowna Pani Profesor”. Pamiętaj, że błędna tytulatura to również błąd, który może urazić, zwłaszcza jeżeli dana osoba posiada tytuł profesora, a w mailingu czy komunikacji mówionej nazwiemy ją doktorem, czy też magistrem (gdy ma tytuł magistra). By nie pomylić stopnia naukowego, warto upewnić się, jaki tytuł aktualnie ma prowadzący nasze zajęcia (być może zdążył się już obronić i uzyskać habilitację, a nawet nominację profesorską). Informacje na temat tytuły dostępne są w Dziekanacie, na stronie Uczelni czy po prostu w Internecie.

 

Jak kończymy mail? Najlepiej użyć sformułowań typu: „z poważaniem” czy „z wyrazami szacunku”. Więcej o tym, jak pisać maile do wykładowców, znajdziesz w naszym artykule.

 

Doktor habilitowany – jak się zwracać?

 

Sprawa nam się trochę gmatwa w przypadku habilitacji. Jak to w zasadzie z nią jest? Poradnia językowa zaznacza, że w momencie, gdy wykładowca ma stopień naukowy doktora habilitowanego, mimo że zatrudniony jest na stanowisku adiunkta, tytułowany jest za pomocą formy „Panie Profesorze/Pani Profesor”. Dlaczego? Ano dlatego, że doktor habilitowany jest samodzielnym pracownikiem nauki, co znacząca odróżnia go od doktora.

 

Jak zwracać się do władz uczelni?

 

Jeszcze inaczej do tytułowania można podejść w przypadku uczelnianych władz. Jeżeli próbujecie skontaktować się z rektorem, niezależnie od tego, jaki stopień naukowy posiada, warto zwracać się do niego właśnie w ten sposób – „Pani Rektor/Panie Rektorze”. Podobnie z dziekanem – „Pani Dziekan/Panie Dziekanie”.

 

Doktor z kropką czy bez?

 

Skoro już przy tytułach jesteśmy, wiele wątpliwości wzbudzają kropki po skrótowcach. Jak to w końcu jest? Na przykład, gdy mamy doktora, to jest „dr” czy „dr.”? To wszystko zależy. W przypadku skrótowca zakończonego ostatnią literą wyrazu nieskróconego kropki nie stawiamy, gdy jednak skrótowiec kończy się inną literą niż wyraz nieskrócony – kropkę stawiamy. Wyjaśniając to na przykładzie – jeżeli mówimy o pani doktor i nie odmieniamy jej tytułu, nie stawiamy też kropki – np. byliśmy z panią doktor Kowalczyk – „dr Kowalczyk”. Jednak jeżeli piszemy pracę pod nadzorem doktora Kowalczyka – „dr. Kowalczyka”, kropkę już stawiamy, ponieważ słowo „doktor” nie znajduje się już w mianowniku, zostało odmienione.

Partnerzy studiów

Logo Bielenda Professional, partnera biznesowego WSKINOZ
Logo OPI partnera studiów WSKINOZ
Logo HERLA partnera studiów WSKINOZ
Logo ITP partnera studiów WSKINOZ
Logo NIOXIN partner stadiów WSKINOZ
Logo BTL partner stadiów WSKINOZ
Logo APIS partner stadiów WSKINOZ
Logo INGLOT, partnera biznesowego WSKINOZ
Plany zajęć